Misja:
„Zagwarantowanie niezakłóconego rozwoju przedsiębiorstwom poprzez zapewnienie bezpieczeństwa w procesie pracy”.

Szkolenia wstępne

…Prowadzimy szkolenia wstępne: instruktaż ogólny bhp, który przeznaczony jest dla nowozatrudnionych pracowników, studentów odbywających u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniów szkół zawodowych zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu…

Odbycie szkolenia wstępnego bhp: instruktażu ogólnego bhp
kończy się wydaniem przez naszą firmę stosownego certyfikatu
„karty szkolenia wstępnego bhp”, która powinna być przechowywana
w aktach osobowych pracownika.

Firma Handlowo – Usługowa
Paweł Opasiński

Jordanów 19
09 – 530 Gąbin

tel.: +48 606-804-288
email: paw-63@tlen.pl

Nadzór – Szkolenia – Doradztwo - Sprzedaż