Misja:
„Zagwarantowanie niezakłóconego rozwoju przedsiębiorstwom poprzez zapewnienie bezpieczeństwa w procesie pracy”.

Szkolenia pierwszej pomocy

…W razie wystąpienia wypadku przy pracy Pracodawca zobowiązany jest do udzielenia poszkodowanemu pierwszej pomocy…

„Zgodnie z przepisami prawa do udzielania pierwszej pomocy należy wyznaczyć w zakładzie konkretne osoby przeszkolone w tym zakresie”

…W ramach naszych usług szkoleniowych organizujemy również szkolenia pierwszej pomocy…

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestnika umiejętności praktycznego
udzielania pomocy w nagłych sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu
ludzkiemu.

Szkolenie prowadzone jest wg wytycznych Czerwonego Krzyża oraz Europejskiej Rady
Resuscytacji przez uprawnionych Instruktorów.

Firma Handlowo – Usługowa
Paweł Opasiński

Jordanów 19
09 – 530 Gąbin

tel.: +48 606-804-288
email: paw-63@tlen.pl

Nadzór – Szkolenia – Doradztwo - Sprzedaż