Misja:
„Zagwarantowanie niezakłóconego rozwoju przedsiębiorstwom poprzez zapewnienie bezpieczeństwa w procesie pracy”.

Szkolenia okresowe

…Przeprowadzamy okresowe szkolenia bhp, których celem jest aktualizacja i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno – organizacyjnymi w tym zakresie…

„Nasza Firma prowadzi okresowe szkolenia bhp dla wszystkich grup zawodowych”

Wykonujemy okresowe szkolenia bhp dla:

pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno – technicznych (w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy, i organizatorzy produkcji),

pracodawców i osób kierujących pracownikami,

pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno – biurowych i innych niż wymienione powyżej, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby,

pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach okresowych szkoleń omawiana jest również tematyka z zakresu
bezpieczeństwa pożarowego oraz ochrony środowiska.

Potwierdzeniem ukończenia z wynikiem pozytywnym szkolenia okresowego bhp
jest zaświadczenie wydane przez Naszą firmę, którego odpis powinien być przechowywany
w aktach osobowych uczestnika szkolenia.

Firma Handlowo – Usługowa
Paweł Opasiński

Jordanów 19
09 – 530 Gąbin

tel.: +48 606-804-288
email: paw-63@tlen.pl

Nadzór – Szkolenia – Doradztwo - Sprzedaż