Misja:
„Zagwarantowanie niezakłóconego rozwoju przedsiębiorstwom poprzez zapewnienie bezpieczeństwa w procesie pracy”.

Szkolenia

Zgodnie z art. 2373 Kodeksu Pracy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych szkoleń w tym zakresie.

Dlatego też zapraszamy do kontaktu z naszą firmą - prowadzimy wysokiej jakości szkolenia w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Zakres naszych szkoleń BHP obejmuje:

Szkolenie wstępne bhp – instruktaż ogólny bhp,

Szkolenie okresowe bhp,

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy,

Szkolenia e-learnig.

Firma Handlowo – Usługowa
Paweł Opasiński

Jordanów 19
09 – 530 Gąbin

tel.: +48 606-804-288
email: paw-63@tlen.pl

Nadzór – Szkolenia – Doradztwo - Sprzedaż