Misja:
„Zagwarantowanie niezakłóconego rozwoju przedsiębiorstwom poprzez zapewnienie bezpieczeństwa w procesie pracy”.

Systemy Zarządzania

…Pomagamy wdrożyć i utrzymać Systemy Zarządzania…..

Zakres naszych usług dotyczących systemów zarządzania obejmuje wdrażanie:

Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001,

Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001,

Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN/N/OHSAS 18001,

Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001, PN/N/OHSAS 18001.

Korzyści z wdrożonego systemu/ów:

wzrost prestiżu oraz zaufania do firmy w oczach klientów, kontrahentów, oraz społeczeństwa, czy jednostek nadzorujących ze strony państwa,

umocnienie pozycji na rynku,

spełnienie wymagań Klienta, prawnych, wewnętrznych, itp.,

redukcja strat,

zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania i rozwoju organizacji.

Firma Handlowo – Usługowa
Paweł Opasiński

Jordanów 19
09 – 530 Gąbin

tel.: +48 606-804-288
email: paw-63@tlen.pl

Nadzór – Szkolenia – Doradztwo - Sprzedaż