Misja:
„Zagwarantowanie niezakłóconego rozwoju przedsiębiorstwom poprzez zapewnienie bezpieczeństwa w procesie pracy”.

PPOŻ

…Zajmujemy się prewencją przeciwpożarową oraz wybuchową

Zakres naszych usług ppoż. obejmuje:

Doradztwo techniczne w zakresie ppoż.,

Sporządzanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.,

Sporządzanie Dokumentu Zabezpieczenia przed Wybuchem,

Przygotowanie kompletu wymaganych instrukcji ppoż.,

Przeprowadzanie szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej z praktycznym zastosowaniem sprzętu gaśniczego,

Wyposażenie i rozmieszczenie obiektów w odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy,

Przeprowadzanie okresowych przeglądów, konserwacji oraz legalizacja podręcznego sprzętu gaśniczego,

Oznakowanie dróg i wyjść ewakuacyjnych znakami bezpieczeństwa,

Pomoc w przeprowadzaniu próbnej ewakuacji na wypadek pożaru bądź innego zagrożenia,

Prowadzenie dokumentacji ppoż.,

Przeprowadzanie audytów wewnętrznych pod względem spełnienia wymagań w zakresie ppoż.

Firma Handlowo – Usługowa
Paweł Opasiński

Jordanów 19
09 – 530 Gąbin

tel.: +48 606-804-288
email: paw-63@tlen.pl

Nadzór – Szkolenia – Doradztwo - Sprzedaż