Misja:
„Zagwarantowanie niezakłóconego rozwoju przedsiębiorstwom poprzez zapewnienie bezpieczeństwa w procesie pracy”.

Ochrona środowiska

W trosce o środowisko naturalne pomagamy Przedsiębiorcom do prowadzenia działalności „w zgodzie z naturą”.

Wykonujemy zadania w zakresie ochrony środowiska wynikające z
przepisów prawa jako służba zewnętrzna.

Zakres naszych usług obejmuje wykonanie:

operatu wodno – prawego

operatu ochrony powietrza

programu gospodarki odpadami

oceny i raportu oddziaływania inwestycji na środowisko

przeglądów ekologicznych

analiz porealizacyjnych

szkoleń z uwzględnieniem problematyki ochrony środowiska

auditów wewnętrznych pod kątem spełnienia wymagań w zakresie ochrony środowiska

opłat za korzystanie ze środowiska

opłaty produktowej

programu usuwania azbestu

raportów do Krajowej Bazy Emisji (KOBIZE)

Firma Handlowo – Usługowa
Paweł Opasiński

Jordanów 19
09 – 530 Gąbin

tel.: +48 606-804-288
email: paw-63@tlen.pl

Nadzór – Szkolenia – Doradztwo - Sprzedaż