Misja:
„Zagwarantowanie niezakłóconego rozwoju przedsiębiorstwom poprzez zapewnienie bezpieczeństwa w procesie pracy”.

BHP

 …Od początku Naszej działalności zajmujemy się bezpieczeństwem i
higieną pracy. Ponad 20 – letnie doświadczenie pozwala nam w chwili
obecnej zapewnić usługi bhp na najwyższym poziomie…

Zakres naszych usług BHP obejmuje:

Doradztwo w zakresie bhp,

Opracowanie regulaminów, zarządzeń wewnętrznych oraz procedur dotyczących bhp,

Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bhp,

Informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usunięcia tych zagrożeń,

Przygotowanie kompletu instrukcji bhp,

Udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględniania w tych planach rozwiązań techniczno - organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

Udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo jego części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sporządzanie dokumentacji powypadkowej, sporządzanie kart statystycznych wypadków,

Sporządzanie oceny ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach,

Przeprowadzanie szkoleń bhp wstępnych, okresowych dla wszystkich grup zawodowych,

Doradztwo w zakresie ergonomii, organizacji stanowisk pracy,

Przygotowanie rocznych analiz stanu warunków pracy,

Ocena maszyn i urządzeń pod kątem minimalnych wymagań,

Udział w kontrolach Państwowego nadzoru nad warunkami pracy: (PIP, PIS i innych),

Doradztwo w zakresie ustalania przydziału odzieży roboczej ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników oraz pomoc przy zakupie,

Zlecenie wykonania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,

Prowadzenie rejestrów, dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także prowadzenie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy,

Udział w komisjach ds. bhp,

Nadzór bhp na budowach / przedsięwzięciach.

Firma Handlowo – Usługowa
Paweł Opasiński

Jordanów 19
09 – 530 Gąbin

tel.: +48 606-804-288
email: paw-63@tlen.pl

Nadzór – Szkolenia – Doradztwo - Sprzedaż